OriginIT

Systemy Help Desk

Wykorzystujemy, stosujemy i dostarczamy funkcjonalności systemu Help Desk.
Udzielamy i koordynujemy wsparcie klientów i ich organizacji w sferze zgłoszeń.

help desk

Usługi Help Desk odgrywają ważną rolę w każdej z firmie, w której liczy się czas obsługi awarii.

Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzymy 'ticket’, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za realizację sprawy,  typu support, serwis, produkcja.

Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzymy 'ticket’, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za realizację sprawy. Porządkujemy nieskoordynowane działania wsparcia oparte na liczonych w tysiące mailach, telefonach i formularzach. Możliwości systemów Help Desk sprawdzają się w działach typu support, serwis, produkcja.

Ich podstawowa funkcjonalność przede wszystkim wspiera i dostarcza materiał analityczny w obszarach: