OriginIT

Systemy ERP

Doradzamy, konsultujemy i nadzorujemy wdrożenia
rozbudowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP.

Interakcje z dostawcami danych, dostawcami usług, klientami

Interakcje B2B

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Organizacja przepływu informacji

systemy erp

Wdrażane przez nas systemy ERP nie tylko zwiększą dochody w Twojej firmie, ale udostępnią szereg niezawodnych funkcji.

Doradzamy, konsultujemy i nadzorujemy wdrożenia rozbudowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, charakteryzujących się elastyczną budową modułową których funkcjonalności zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach.
Optymalna konfiguracja i ilości modułów dobierane są na podstawie analizy i specyfiki funkcjonowania firmy. Wychodząc naprzeciw potrzebom 'globalnej społeczności’ oprócz wersji serwerowych systemy dostępne są w modelu SaaS (Software as a Service), za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego z dowolnego miejsca na obszarach objętych dostępem do Internetu bez względu na lokalizację geograficzną.

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa systemy ERP stanowią wartość przedsiębiorstwa wyliczalną czasowo i kosztowo, są najczęściej kupowanym systemem po systemach operacyjnych.

systemy erp

Mobilne systemy handlowe

Zintegrowane z systemami ERP indywidualnie projektowane i wytwarzane rozwiązania 'szyte’ na miarę biznesu.
Zdarzenia gospodarcze rejestrowane w systemach
przez mobilne jednostki on-line, bez opóźnień i błędów przetwarzania.